Distribution

Tidningen Det Händer distribueras till utvalda hotel, vandrarhem, campingplatser, färjelägen, shoppingcenter,restauranger och andra turistmål i Skåne och Köpenhamn.

Vill du att också ditt företag skall ingå i Tidningen Det Händers stora nät av distributionsställen, hör av dig till oss på redaktionen@dethander.com!