Om oss

Det Händer är Sveriges största evenemangsmagasin. En gratis månadstidning som ger dig information och reportage om kultur- och nöjesevenemang i Skåne/Köpenhamn, Göteborg/Västsverige och Stockholm/Mälardalen. Vi kommer ut med 23 nummer per år med en upplaga på nästan en miljon exemplar. Du kan hitta tidningen på utvalda turistbyråer, hotell, shoppingcenter, restauranger, flygplatser, reseterminaler, broförbindelser, biljettkontor och andra turistmål i respektive region.

OM_tidningar