Medicinens sjuka historia

Fråga Lund-doktorn Henrik Widegrens soloshow

7000 år av medicinhistoria på 70 minuter – från Hippokrates till Dr Google. Pest och kolera, åderlåtning och lobotomi, animal magnetism och oral galvanism. Sjukvården har inte alltid varit hälsosam. Sköterskor har inte alltid varit snälla. Och doktorer rökte Camel, för det var nyttigt! Det är en i sanning lekfull föreställning med humor, (medicin)historia och musik.

Medicinens sjuka historia, Ängelholm 28/3, Helsingborg 30/3, Höör 24/4, Simrishamn 27/4.