Tävling: Dubbeljubel på Piratenmuseet

Sveriges största litterära sällskap, Piratensällskapet, bildades för 35 år sedan och det är i år tjugonde säsongen Piratenmuseet håller öppet. Det uppmärksammas på alla sätt via hemsidan, i Piratenposten, på museet och i samband med Piratenpriset som delas ut till någon som har verkat i Piratens anda. Tävla om filmer och böcker: ”Tre terminer”, baserad på Piratens bok med samma namn och ”Okänt osett omtyckt”, ett tjugofemtal illustrerade noveller av Piraten.

1. Vilket år invigdes Piratenmuseet i Vollsjö?
2. Var tillkännages Piratenpriset?

Svaren hittar du på www.piratensallskapet.se och senast 19 maj vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com
Kom ihåg att uppge namn, adress
och telefonnummer. Lycka till!

Foto: Piraten Sällskapet