Tävling: En helt otrolig och sann berättelse

I den brytningstid, där gamla värderingar ställs mot upplysningens nya ideal, anställs en livläkare hos den galne danske kungen för att tygla hans utbrott. Året är 1768 och livläkaren blir kungens förtrogne och ges mycket makt. Dessutom är han drottningens älskare och de genomför en revolution som inte alls gillas av hovet och samtidigt blir drottningen med barn. Vinn biljetter till ”Livläkarens besök” på Malmö Stadsteater. Svaren hittar du på www.malmostadsteater.se

1. Vad heter författaren till boken som pjäsen grundar sig på?

2. Vilken dag är det öppen repetition på Hipp?

Senast den 19 februari vill vi ha ditt svar via e-post till tavling@dethander.com Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer.
Lycka till!